Dogodki

RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVLJALNIH UKREPOV: KINEMATOGRAFI KOT INOVATIVNA KULTURNA SREDIŠČA V LOKALNIH SKUPNOSTIH

09.07.2019

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis za sofinanciranje pripravljalnih ukrepov »kinematografi kot inovativna kulturna središča v lokalnih skupnostih«.

 

Razpis v skupni vrednosti dveh milijonov evrov je namenjen podpori kinematografom - še posebej na področjih, kjer je ponudba kinematografskih in kulturnih storitev omejena – pri krepitvi njihove vloge v lokalnih skupnostih z razširitvijo ne le avdiovizualnih vsebin, temveč tudi drugih kulturnih, izobraževalnih in zabavnih dejavnosti.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav članic EU (neprofitne organizacije javnega in zasebnega prava, lokalne oblasti, mednarodne organizacije, univerze, izobraževalne institucije, raziskovalni centri, podjetja) iz držav članic EU. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.  

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa