Dogodki

RAZPIS EU ZA ZBIRANJE PREDLOGOV PROJEKTOV: IZMENJAVA IN MOBILNOST V ŠPORTU

07.06.2018

Splošni cilj tega ukrepa je dati priložnost osebju športnih organizacij (spremstvu športnikov), da z bivanjem za določen čas v tuji državi (v EU in zunaj nje) v okviru učne mobilnosti izboljša svoje kompetence in izobrazbo ter pridobi nove spretnosti. Učno mobilnost je treba razumeti kot naložbo v človeški kapital in prispevek h krepitvi zmogljivosti različnih športnih organizacij.

 

Rok prijave: 26. 7. 2018

Domača stran razpisa