Dogodki

RAZPIS EU ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODPORO ZA UKREPE ZA INFORMIRANJE V ZVEZI S SKUPNO KMETIJSKO POLITIKO (SKP) ZA LETO 2021

06.11.2020

Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja je objavil razpis za zbiranje predlogov za podporo za ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP) za leto 2021. Ukrepi za informiranje so namenjeni zlasti kot pomoč pri pojasnjevanju, izvajanju in razvoju skupne kmetijske politike ter ozaveščanju javnosti o njeni vsebini in ciljih, obveščanju kmetov in drugih oseb, ki so aktivne na podeželju, ter spodbujanju evropskega modela kmetijstva in kot pomoč državljanom pri njegovem razumevanju.

 

Ciljna javnost je splošna javnost (predvsem mladi na mestnih območjih) ter/ali kmetje in druge osebe, ki so aktivne na podeželju.

Ukrepi za informiranje morajo vključevati tudi eno ali več dejavnosti, kot so:

  • - izdelava in distribucija multimedijskega ali avdiovizualnega gradiva,
  • - spletne kampanje in kampanje v družbenih medijih,
  • - medijski dogodki,
  • - konference, seminarji, delavnice in študije o vprašanjih, povezanih s SKP.

 

Ukrepe za informiranje je treba izvajati:

  • - na večregionalni ali nacionalni ravni države članice EU ali
  • - na ravni Evropske unije (v vsaj dveh državah članicah).
 
 
Upravičeni prijavitelji

Vložnik mora biti pravna oseba, ustanovljena v državi članici EU. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa