Dogodki

RAZPIS EVROPSKE KOMISIJE ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OBVEŠČANJA, POSVETOVANJA IN SODELOVANJA V PODJETJIH ZA LETO 2019

27.05.2019

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis, namenjen krepitvi nadnacionalnega sodelovanja med predstavniki delavcev in delodajalcev glede obveščanja, posvetovanja in sodelovanja v podjetjih za leto 2019.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Glavni prijavitelj mora biti organizacija socialnih partnerjev na evropski, nacionalni ali regionalni ravni, uradni sedež teh organizacij mora biti v eni od držav članic Evropske unije, kot soprijavitelji pa se lahko prijavijo tudi organizacije s sedežem v eni od držav kandidatk. Če prijavitelj ni organizacija socialnih partnerjev na evropski ravni, se zahteva partnerstvo med organizacijami iz več držav. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa