Dogodki

RAZPIS EVROPSKEGA PARLAMENTA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU OZAVEŠČANJA DRŽAVLJANOV O VLOGI IN DEMOKRATIČNIH VREDNOTAH EVROPSKE UNIJE

05.08.2020

Evropski parlament je objavil javni razpis za sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k ozaveščanju državljanov o vlogi in demokratičnih vrednotah Evropske unije s spodbujanjem strateškega sodelovanja z državljani EU prek treh različnih poti: (1) z angažiranjem civilne družbe, (2) vključevanjem mladih prek lokalnih evropskih dogodkov za mlade in (3) sodelovanjem mladih na Konferenci o prihodnosti Evrope.

 

  • - Sklop 1 - civilna družba: v okviru tega sklopa je na voljo 1,320,000 EUR; prijavite lahko projekte v vrednosti do 60,000 EUR; sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov
  • - Sklop 2 – organizacija mladinskega dogodka na lokalni ravni: v okviru tega sklopa je na voljo 60,000 EUR, podprt bo en projekt, sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov
  • - Sklop 3 – sodelovanje mladih na Konferenci o prihodnosti Evrope (samo za vseevropske organizacije): v okviru tega sklopa je na voljo 1,260,000 EUR; sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov
 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe iz držav članic EU in Združenega kraljestva, pri čemer se specifični pogoji razlikujejo glede na sklop – glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa