Dogodki

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH PROJEKTOV: PLATFORME ZA USTVARJANJE, DISTRIBUCIJO IN PROMOCIJO KULTURNIH VSEBIN

29.07.2019

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli do tri projekte oziroma platforme, ki bodo preizkušale in razvijale nove pristope in poslovne modele za ustvarjanje, distribucijo in promocijo kulturnih vsebin z izkoriščanjem novih tehnologij.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju, ki je predmet razpisa,  iz držav članic EU. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa