Dogodki

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA LIFE ZA LETO 2019

09.04.2019

Evropska komisija je 4. aprila objavila razpise za sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči z nepovratnimi sredstvi programa LIFE za leto 2019. Tudi letos je za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in podnebnih ukrepov na voljo 400 milijonov evrov.

 

ROKI PRIJAVE:

Podprogram za okolje

  • - okolje in učinkovita raba virov (tradicionalni projekti): 17. 6. 2019
  • - narava in biotska raznovrstnost (tradicionalni projekti): 19. 6. 2019
  • - okoljsko upravljanje in informacije (tradicionalni projekti): 19. 6. 2019
  • - integrirani projekti v okviru podprograma za okolje: 5. 9. 2019
  • - projekti tehnične pomoči v okviru podprograma za okolje: 8. 6. 2019

 

Podprogram za podnebne ukrepe

  • - blažitev podnebnih sprememb (tradicionalni projekti): 12. 9. 2019
  • - prilagajanje podnebnim spremembam (tradicionalni projekti):12.  9. 2019
  • - podnebno upravljanje in informacije (tradicionalni projekti): 12. 9. 2019
  • - integrirani projekti v okviru podprograma za podnebne ukrepe: 5. 9. 2019
  • - projekti tehnične pomoči v okviru podprograma za podnebne ukrepe: 8. 6. 2019

   

V pomoč prijaviteljem pri pridobivanju nepovratnih sredstev programa LIFE organizira Ministrstvo za okolje in prostor LIFE podrobno delavnico, ki bo potekala 16. aprila 2019 od 8.30 dalje v Kongresnem centru Brdo (Predoslje 39, 4000 Kranj). Predstavljen bo razpis programa LIFE za leto 2019. Delavnica je brezplačna, vendar so zaradi omejenega števila mest obvezne prijave. Sprejemajo jih preko spletnega obrazca do 10. 4. 2019.

 

Upravičeni prijavitelji

Predloge lahko predložijo pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni organi, podjetja in zasebne neprofitne organizacije (vključno z NVO), ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Glede partnerskih zahtev in drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa