Dogodki

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV: SHEMA ZA AKADEMSKO MOBILNOST ZNOTRAJ AFRIKE

11.03.2019

Skupni cilj programa je okrepiti razvoj človeškega kapitala v Afriki in pri tem okrepiti sodelovanje znotraj Afrike, kot je predvideno v Agendi 2063. Posebni cilji programa so: izboljšati zaposljivost študentov, izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Afriki in njegovega pomena za afriško razvojno vizijo, okrepiti modernizacijo in internacionalizacijo afriških visokošolskih ustanov ter spodbuditi razvoj afriškega visokošolskega in raziskovalnega prostora.

Domača stran razpisa