Dogodki

REDNI LETNI JAVNI PROJEKTNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMSKIH VSEBIN MEDIJEV V LETU 2020

01.10.2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:

- tiskanih medijev;

- radijskih programov;

- televizijskih programov;

- elektronskih publikacij.

 

Z javnim razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin:

  • - pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, analize, mnenjske vsebine, reportaže, raziskovalno novinarski projekti, kritična refleksija umetnosti in kulture ter književna ali gledališka dela, prirejena za elektronske publikacije;
  • - pri radijskih in televizijskih programih: informativne, kulturno-umetniške, kulturno-zabavne, izobraževalne, znanstvene, otroške in mladinske ter verske oddaje, oddaje namenjene starostnikom in oddaje namenjene ljudem s posebnimi potrebami ter književna ali gledališka dela, prirejena za radijske ali televizijske programe.

 

Javni razpis je sestavljen iz dveh področij, in sicer:

  • - področje sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (PODROČJE A);
  • - področje sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (PODROČJE B).
 
 
Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • - izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa vpisani v razvid medijev pri ministrstvu. Izdajatelj medija mora biti vpisan v razvid medijev med celotnim postopkom javnega razpisa oziroma do dokončanja sofinanciranega projekta.
  • - pravne ali fizične osebe, ki so na dan objave javnega razpisa registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov (v nadaljnjem besedilu: neodvisni producenti), in katerih projekti bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizijskih programov in javno predvajani.

 

Na področje sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (PODROČJE B) se lahko prijavijo izključno:

  • - izdajatelji radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa ter
  • - neodvisni producenti, katerih prijavljeni projekti bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa in javno predvajani.

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa