Dogodki

Rights, Equality and Citizenship Programme: Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child

05.02.2018

eneralni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju nacionalnih in mednarodnih projektov na področju krepitve zmogljivosti strokovnjakov, ki delujejo na področju zaščite otrok, za leto 2018.

 

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe iz držav upravičenk v okviru programa, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Prijavite lahko tako nacionalne kot mednarodne projekte, v projektu morata sodelovati najmanj dve organizaciji.

Domača stran razpisa