Dogodki

SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI SLOVENSKIH PARTNERJEV V OKVIRU RAZPISA »FORESTVALUE JOINT CALL FOR RESEARCH PROPOSALS IN 2021«

04.02.2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvešča, da je objavljen javni razpis za sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih, izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojnih projekte “ForestValue Joint call for research proposals in 2021”. Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu. 

 

Partnerske države v razpisu: Finska, Francija, Irska, Latvija, Nemčija, Norveška, Poljska, Slovenija, Švedska in Turčija.

 

NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem Aneksu IV (str. 24 in 25 v dokumentu “ForestValue Joint call for research proposals in 2021”.

 

Vir: CNVOS 2021.

Domača stran razpisa