Dogodki

USTVARJALNA EVROPA / PODPROGRAM MEDIA: RAZPIS ZA PODPORO KINEMATOGRAFSKIM MREŽAM ZA LETO 2020

27.09.2019

V okviru podprograma MEDIA evropskega programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori pri vzpostavitvi in upravljanju kinematografskih mrež za leto 2020.

 

Kinematografska mreža naj bi omogočala naslednje dejavnosti:

  • - dejavnosti vzpostavljanja mreže: informiranje, povečevanje zanimanja in komuniciranje;
  • - finančna podpora sodelujočim kinematografom, ki izpolnjujejo upravičene v razpisu navedene dejavnosti;
  • - ukrepi, namenjeni promociji in predvajanju evropskih filmov;
  • - izobraževalne dejavnosti, katerih cilj je ozaveščanje mladih obiskovalcev kinematografov;
  • - promocijske dejavnosti in dejavnosti trženja v sodelovanju z drugimi distribucijskimi platformami (npr. izdajatelji televizijskih programov, platforme video na zahtevo).
 
 
Upravičeni prijavitelji

Shema je na voljo kinematografskim mrežam. Kinematografska mreža je skupina evropskih neodvisnih kinematografov, ki razvija skupne dejavnosti pri prikazovanju in spodbujanju evropskih filmov prek zakonito ustanovljenega subjekta za usklajevanje. Ta zlasti zagotavlja upravljanje komunikacijskega in informacijskega sistema med kinematografi. Da bi bila upravičena, mora mreža kinematografov zastopati vsaj 100 kinematografov v vsaj 20 državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA.

Evropski neodvisni kinematograf je podjetje, združenje ali organizacija z enim kinematografskim platnom ali več, s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in deluje pod istim imenom podjetja. Prikazovanje filmov mora biti glavna dejavnost udeleženca ali enote sodelujočega podjetja.

Mreža in sodelujoči kinematografi morajo imeti sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, ter biti ali ostati neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov teh sodelujočih držav.

Glede drugih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa