Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA PROGRAMA ZA VODENJE SOCIALNO VARSTVENEGA ZAVODA

07.10.2021

Namen razpisa je izbrati izvajalca Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki bo izvajal Program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga je v skladu s četrtim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu določila Socialna zbornica Slovenije.

 

Program za vodenje socialno varstvenega zavoda traja 200 ur, v katerega se bodo vključevali novi imenovani direktorji, lahko se ga udeležijo tudi obstoječi direktorji in srednji vodstveni kader, vse skladno z veljavnim programom za vodenje socialno varstvenega zavoda, kot ga je oblikovala zbornica, september 2019.

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski ali fakultetni zavodi, javni izobraževalni zavodi, zasebne izobraževalne organizacije, zasebni zavodi z izobraževalno dejavnostjo, druge statusne in organizacijske oblike izvajalcev, ki so registrirane za opravljanje izobraževanja v Republiki Sloveniji. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2021.

Domača stran razpisa