Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV IN SOFINANCIRANJE VSEBIN TER RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI CELJE V LETU 2022

12.01.2022

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2022.

 

Predmet JR so naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu:

 • - Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in obštudijske športne dejavnosti:
  • - Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok (od 5. do 6. leta)
  • - Prostočasna športna vzgoja osnovnošolskih otrok (od 6. do 15. leta)
  • - Prostočasna športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta)
  • - Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
 • - Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (prednostni program športa – športne šole)
 • - Športna rekreacija in šport starejših
 • - Kakovostni šport
 • - Vrhunski šport
 • - Šport invalidov
 • - Razvojne in strokovne naloge:
  • - Delovanje športnih organizacij
  • - Vzdrževanje javnih športnih objektov
  • - Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
  • - Organizacija športnih prireditev
  • - Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu
  • - Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam
  • - Založniška dejavnost ter informatika v športu
  • - Meritve in testiranja športnikov ter svetovanja

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci LPŠ, navedeni v 5. členu Pravilnika  o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/08, 105/13, 6/17 in 77/19. Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje, navedene v 6. členu Pravilnika.

Domača stran razpisa