Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV BIVANJA IN USTVARJANJA V UMETNIŠKIH REZIDENCAH V BERLINU, LONDONU, NEW YORKU IN NA DUNAJU 2022

21.12.2021

Predmet razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za enomesečno bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v obdobju od 1. 3. do 31. 12. 2022, ki vključuje:

 

 • - financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških rezidenc v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ter

 

 • - povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje, in sicer za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR neto, za Dunaj v višini največ 150 EUR neto ter za New York v višini največ 800 EUR neto v primeru enega prijavitelja ali največ 700 EUR neto na osebo v primeru skupinskega rezidenčnega bivanja.

 

Razpis je namenjen prijaviteljem, ki delujejo na naslednjih področjih slovenske umetnosti in kulture:

 • - uprizoritvena umetnost,
 • - likovna umetnost,
 • - arhitektura in oblikovanje,
 • - glasbena umetnost,
 • - intermedijske umetnosti,
 • - film in AV-kultura,
 • - knjiga,
 • - kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe, da se jim omogoči bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah.

 

 

Upravičeni prijavitelji

 

Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (upravičene osebe):

 • - so fizične osebe, ki delujejo na razpisanih področjih;
 • - imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali so osebe slovenske narodnosti, s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije;
 • - do ministrstva, Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra – javne agencije RS oziroma Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti nimajo neporavnanih, zapadlih obveznosti;
 • - do ministrstva, Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra – javne agencije RS oziroma Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, pravna oseba, katere zakoniti zastopnik je, nimajo neporavnanih, zapadlih obveznosti;
 • - niso koristili umetniške rezidence na Dunaju, v Berlinu, Londonu ali New Yorku v preteklih dveh koledarskih letih pred letom objave razpisa in v letu objave razpisa;
 • - niso prejemniki štipendij in/ali šolnin ministrstva, ki se podeljujejo za dodiplomski in podiplomski študij;
 • - niso prejemniki sredstev iz evropskega, državnega ali lokalnega proračuna za potne stroške do umetniške rezidence;
 • - soglašajo z vsebino vzorčne pogodbe o sofinanciranju bivanja in ustvarjanja v umetniški rezidenci v New Yorku oziroma Berlinu oziroma Londonu oziroma na Dunaju;
 • - dovolijo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objavo rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20).

 

 

Vir: CNVOS 2021. 

Domača stran razpisa