Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI CELJE V LETU 2022

12.01.2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Celje za leto 2022:

 

Sklop A:

 • - projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja,
 • - projekti, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom,
 • - projekti medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti,
 • - projekti za preprečevanje nasilja v družini,
 • - projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja zdravja, izboljšanja kakovosti življenja ali delujejo s ciljem promocije zdravja,
 • - projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
 • - projekti s področja preprečevanja nasilja med mladimi (mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta).

 

Sklop B:

 • - projekti varnih namestitev za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja in omogočajo neprekinjeno namestitev oziroma bivanje in so uporabnikom na voljo vse dni v letu.

 

Sklop C:

 • - visokopražni projekti za rehabilitacijo uporabnikov nedovoljenih drog, ki so uporabnikom na voljo vsaj 50 ur tedensko.

 

Sklop D:

 • - projekti društev upokojencev, ki delujejo na območju MOC. Posamezne predloge lahko oddajo samo društva upokojencev in ne njihove zveze, združenja, pokrajine.

 

Sklop E:

 • - projekti organiziranega spremljanja umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu za najmanj 100 vključenih uporabnikov letno.

 

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi predpisov s področja društev, ustanov in zavodov ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in ki so registrirane za izvajanje projektov na področju socialne in zdravstvene dejavnosti. Prijavitelji morajo svojo dejavnost izvajati na območju MOC in imeti na njenem območju sedež ali enoto. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Vir: CNVOS 2022.

Domača stran razpisa