Novice

Dormeo organizira dobrodelno akcijo

Dormeo organizira dobrodelno akcijo "Objem topline"

22.09.2016

Dormeo organizira dobrodelno akcijo "Objem topline", ki je namenjena društvom, zavodom, fundacijam in drugim neprofitnim organizacijam.

Nevladniški predlogi k Pravilniku o socialnovarstvenih programih

Nevladniški predlogi k Pravilniku o socialnovarstvenih programih

14.09.2016

V okviru javne razprave o osnutku Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov so na CNVOS organizirali nevladniški posvet in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podali skupne pripombe, v katerih se zavzemajo za ohranitev pogoja, da so izvajalci teh programov nepridobitne organizacije, hkrati pa pozivajo ministrstvo k jasnejšim opredelitvam, kateri so upravičeni stroški in kaj pomeni obvezna evalvacija.

Skupna akcija

Skupna akcija "Zagotovimo prakso mladim" - povabilo izobraževalnim institucijam

08.09.2016

V skopu projekta Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS, ki ga financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, bomo izvedli akcijo »Zagotovimo prakso mladim«. Namen te akcije je spodbujanje vseh sektorjev, da se med seboj aktivno povežejo in skozi sodelovanje mladim omogočijo opravljanje delovne prakse oz. jim omogočijo pridobivanje izkušenj skozi prostovoljno delo.

Skupna akcija

Skupna akcija "Zagotovimo prakso mladim" - povabilo NVO

08.09.2016

Na društvu NOVUS smo kot Regionalno stičišče nevladnih organizacij Savinjske regije, ki ga financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v vlogi koordinatorja pri izvedbi akcije »Zagotovimo delovno prakso mladim«. Namen te akcije je spodbujanje vseh sektorjev, da se med seboj aktivno povežejo in skozi sodelovanje omogočijo pripravo ustreznega programa zagotavljanja delovne prakse mladim ali opravljanje prostovoljnega dela.

Nasprotovanje oprostitvi davka na dobiček

Nasprotovanje oprostitvi davka na dobiček

07.09.2016

Ministrstvo za finance še vedno nasprotuje oprostitvi davka na dobiček za tiste nevladne organizacije, ki jim je država priznala delovanje v javnem interesu.

Tradicionalni bazar nevladnih organizacij LUPA

Tradicionalni bazar nevladnih organizacij LUPA

06.09.2016

Vsako jesen CNVOS organizira tradicionalni bazar nevladnih organizacij LUPA in letos bo že petnajsti za povrstjo.

Nevladniški posvet o Pravilniku o socialnovarstvenih programih

Nevladniški posvet o Pravilniku o socialnovarstvenih programih

05.09.2016

Objavljen je nov datum za nevladniški posvet o Pravilniku o socialnovarstvenih programih

Regijski posvet

Regijski posvet "Javno-zasebno partnerstvo - ključ do uspeha"

24.06.2016

V prostorih Vile Binaco Velenje sta Društvo NOVUS in MCDD Slovenske Konjice so.p. v sklopu projekta Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS, ki ga financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada organizirala regijski strokovni posvet »Javno zasebno partnerstvo – ključ do uspeha«.

Mestna občina Velenje poziva občanke in občane za sodelovanje pri pripravi aktov

Mestna občina Velenje poziva občanke in občane za sodelovanje pri pripravi aktov

07.06.2016

Mestna občina Velenje poziva občanke in občane za sodelovanje pri pripravi aktov. Na njihovi spletni strani www.velenje.si so objavili poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov Sveta Mestne občine Velenje.

CNVOS je uspel: Davčnih blagajn za manjše NVO od jutri ni več!

CNVOS je uspel: Davčnih blagajn za manjše NVO od jutri ni več!

03.06.2016

V današnjem Uradnem listu (3. 6. 2016) so objavljene spremembe Pravilnika o Zakonu o DDV, ki določajo, da manjšim nevladnim organizacijam ni več potrebno izdajati računov, kadar prodajajo svoje izdelke ali storitve, s tem pa jim posledično ni treba več uporabljati davčnih blagajn. Sprememba je posledica intenzivnih skupnih naporov in akcij CNVOS, Olimpijskega komiteja, Planinske zveze in Zveze društev upokojencev.

Javni poziv za pridobitev certifikata

Javni poziv za pridobitev certifikata "Mladim prijazna občina"

30.05.2016

Predmet javnega poziva je pridobitev certifikata MLADIM PRIJAZNA OBČINA. Certifikat Mladin prijazna občina se za obdobje štirih let podeli tistim samoupravnim lokalnim skupnostim, ki v prijavi na poziv izkažejo uspešno izvajanje ukrepov s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik v skladu z opredeljenimi pogoji in kriteriji.

"Župan, ne jezi se!"

27.05.2016

Danes se je naša sodelavka udeležila družabne igre "Župan, ne jezi se!", katero so pripravili delavci Mladinskega Sveta Velenja. Med seboj so se pomerili mladi Velenjčani, gimnazijci, mladinski delavci in predstavniki Mestne občine Velenje. Vsi sodelujoči pa so za premik po poljih morali pokazati svoje znanje iz poznavanja Velenja, mladinske politike in splošnem osnovnošolskem znanju ter ugankah.

Posvet „Ugotavljanje potreb v Mestni občini Velenje

Posvet „Ugotavljanje potreb v Mestni občini Velenje"

25.05.2016

Včeraj popoldne je v prostorih Regionalnega stičišča NOVUS, Trg mladosti 6, Velenje v sklopu projekta Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS, ki ga financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, potekal posvet, na katerem smo skupaj s predstavniki raznih društev in ustanov ter fizičnih oseb, pripadnikov različnih ciljnih skupin (upokojenci, invalidi, mladi, izumitelji idr.) skušali identificirati potrebe prebivalcev in organizacij, možnosti napredka in stvari, ki jih še lahko izboljšamo v Velenju.

Teden vseživljenjskega učenja

Teden vseživljenjskega učenja

19.05.2016

Včeraj smo se v okviru Tedna vseživljsnjskega učenja skupaj z Družinskim centrom Harmonija predstavili na Paradi učenja na Titovem trgu v Velenju.

Društva gredo na okope proti davčnim blagajnam

Društva gredo na okope proti davčnim blagajnam

17.05.2016

Napovedi Gorana Forbicija iz Centra nevladnih organizacij (CNVOS), da bodo sploh manjša društva imela kopico težav zaradi uvedbe davčnih blagajn so se na žalost uresničile.

CNVOS uspel: Nevladne organizacije v javnem interesu oproščene vseh upravnih taks!

CNVOS uspel: Nevladne organizacije v javnem interesu oproščene vseh upravnih taks!

11.05.2016

V Uradnem listu objavljena novela Zakona o upravnih taksah med drugim vsebuje pobudo CNVOS, da so upravnih taks oproščene (tudi) vse nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu (med njimi so recimo gasilska društva, humanitarne organizacije ...). Vse omenjene nevladne organizacije so tako oproščene vseh vrst upravnih taks – tako za izdajo dokumentov (potrdil, dovoljenj, soglasij ...) kot tudi za opravljanje dejanj upravnih organov.

Nacionalna konferenca o strategiji razvoja NVO in prostovoljstva 2016-2020

Nacionalna konferenca o strategiji razvoja NVO in prostovoljstva 2016-2020

12.04.2016

Včeraj je v organizaciji CNVOS in Ministrstva za javno upravo v Ljubljani potekala nacionalna konferenca nevladnih organizacij z naslovom Zaključni koraki do Strategije razvoja NVO in prostovoljstva.

Jutri stopi v veljavo spremenjeni Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

Jutri stopi v veljavo spremenjeni Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

31.03.2016

Nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki bo stopil v veljavo jutri 1. 4. 2016 bo omogočal bolj transparentne, krajše in učinkovitejše postopke.

Javni poziv NVO

Javni poziv NVO

21.03.2016

V sklopu projekta Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS, ki je financiran s strani Ministrstva za javno upravo in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada objavljamo javni poziv.

Novinarska konferenca - Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS

Novinarska konferenca - Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS

16.03.2016

V torek dopoldne je potekala novinarska konferenca, kjer smo predstavili projekt »Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS«, ki je financiran s strani Ministrstva za javno upravo in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. Projekt izvajamo v partnerstvu z Mladinskim centrom Dravinjske doline iz Slovenskih Konjic.