Novice

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA (6. - 11. APRIL 2021)

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA (6. - 11. APRIL 2021)

13.04.2021

Za vas so na CNVOS ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da je v obravnavi v Državnem zboru RS Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, v Uradnem listu pa je bil objavljen Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju RS in drugi odloki za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2.

V JAVNO RAZPRAVO DANIH SEDEM NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH ŠTIRINAJST JAVNIH RAZPRAV

V JAVNO RAZPRAVO DANIH SEDEM NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH ŠTIRINAJST JAVNIH RAZPRAV

13.04.2021

V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih sedem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih štirinajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

ZAPOSLENE LAHKO NAPOTITE NA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO DO 31. MAJA 2021

ZAPOSLENE LAHKO NAPOTITE NA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO DO 31. MAJA 2021

13.04.2021

Vlada RS je sprejela sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, s katerim je možnost napotitve zaposlenih na začasno čakanje na delo po #PKP8 podaljšala do 31. maja 2021.

KAJ SPREMEMBE UKREPOV IN OMEJITEV PO 11. APRILU POMENIJO ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE?

KAJ SPREMEMBE UKREPOV IN OMEJITEV PO 11. APRILU POMENIJO ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE?

13.04.2021

Vlada RS je sprejela nekatere nove ukrepe in omejitve za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki bodo veljali od 12. aprila do vključno 18. aprila 2021. Omejitve so prilagojene posodobitvi načrta sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. V naslednjem tednu veljajo za območje celotne države ukrepi, kot so predvideni za t. i. rdečo fazo. V nadaljevanju vam na enem mestu predstavljamo ukrepe in omejitve, ki lahko vplivajo tudi na delovanje nevladnih organizacij.

EPIDEMIJA JE PODALJŠANA DO 16. MAJA

EPIDEMIJA JE PODALJŠANA DO 16. MAJA

13.04.2021

Vlada RS je izdala nov Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je epidemijo v državi podaljšala, in sicer še za 30 dni. Odlok bo začel veljati v soboto, 17. aprila, in bo veljal do 16. maja 2021.

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA (28. MAREC - 5. APRIL 2021)

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA (28. MAREC - 5. APRIL 2021)

07.04.2021

Za vas so na CNVOS ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da so bili v Uradnem listu RS objavljeni Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in drugi interventni odloki za zajezitev epidemije bolezni Covid-19.

V JAVNO RAZPRAVO DANIH SEDEM NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH DVANAJST JAVNIH RAZPRAV

V JAVNO RAZPRAVO DANIH SEDEM NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH DVANAJST JAVNIH RAZPRAV

07.04.2021

V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih sedem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvanajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

[DOBRODELEN.SI] S PRILAGODITVIJO VODENJA FINANC DO VEČJEGA ZAUPANJA, PREPOZNAVNOSTI IN VPLIVA

[DOBRODELEN.SI] S PRILAGODITVIJO VODENJA FINANC DO VEČJEGA ZAUPANJA, PREPOZNAVNOSTI IN VPLIVA

07.04.2021

Na CNVOS so v sodelovanju z največjimi slovenskimi humanitarnimi organizacijami več let vzpostavljali portal dobrodelen.si, na katerem bodo donatorji, mediji, odločevalci in drugi zainteresirani našli vse podatke o humanitarnih in drugih nevladnih organizacijah. Glavni namen portala, ki bo predvidoma zaživel spomladi 2022, je povečanje zaupanja v humanitarne organizacije. Večje zaupanje pomeni večjo prepoznavnost, večji vpliv, posledično pa tudi višje donacije.

KATERI UKREPI DRŽAVNE POMOČI SO PODALJŠANI DO 30. JUNIJA 2021?

KATERI UKREPI DRŽAVNE POMOČI SO PODALJŠANI DO 30. JUNIJA 2021?

30.03.2021

Vlada RS je sprejela sklep, da do 30. junija 2021 podaljša ukrep povračila nadomestila plač delavcem, ki ne delajo zaradi odrejene karantene ali višje sile. Prav tako lahko do konca junija 2021 ustanovitelji zavoda, ki so istočasno tudi direktorji zavoda, ponovno zaprosijo za mesečni temeljni dohodek in delno povrnitev izgubljenega dohodka. Do 30. junija 2021 je podaljšano tudi upravičeno obdobje za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov.

V JAVNO RAZPRAVO DANIH SEDEM NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH ŠESTNAJST JAVNIH RAZPRAV

V JAVNO RAZPRAVO DANIH SEDEM NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH ŠESTNAJST JAVNIH RAZPRAV

29.03.2021

V preteklih dveh tednih je bilo v javno razpravo danih sedem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih šestnajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

S 1. APRILOM NOVI UKREPI IN OMEJITVE ZA ZAJEZITEV KORONAVIRUSA

S 1. APRILOM NOVI UKREPI IN OMEJITVE ZA ZAJEZITEV KORONAVIRUSA

29.03.2021

Vlada je sprejela nove ukrepe in omejitve za zajezitev koronavirusa, ki bodo predvidoma veljali od 1. do vključno 11. aprila. Na enem mestu smo zbrali tiste ukrepe in omejitve, ki bodo vplivale tudi na delovanje nevladnih organizacij.

ZA MANJŠO SPREMEMBO AKTIVNOSTI SE V OKVIRU SOFINANCIRANJA SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV PO NOVEM LAHKO ŠTEJE TUDI SPREMEMBA ZAPOSLITVE

ZA MANJŠO SPREMEMBO AKTIVNOSTI SE V OKVIRU SOFINANCIRANJA SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV PO NOVEM LAHKO ŠTEJE TUDI SPREMEMBA ZAPOSLITVE

26.03.2021

Po novem bo za t. i. manjšo spremembo aktivnosti javnega socialnovarstvenega programa štelo tudi, če delodajalec zaradi nezmožnosti zagotavljanja strokovnega delavca – na primer zaradi daljše bolniške odsotnosti – za največ šest mesecev začasno zaposli drugo osebo. Sprememba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 40/2021, in sicer v Pravilniku o spremembi Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov . Veljati bo začela veljati 2. aprila 2021.

V javni razpravi je dokument ORP SAŠA

V javni razpravi je dokument ORP SAŠA

23.03.2021

Dokument bo v javni razpravi do 30. 3. 2021.

VABLJENI, DA IZRAZITE JAVNO PODPORO SVOJE ORGANIZACIJE MODELU JA POMENI JA

VABLJENI, DA IZRAZITE JAVNO PODPORO SVOJE ORGANIZACIJE MODELU JA POMENI JA

17.03.2021

Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon za otroke in ženske – žrtve nasilja, Amnesty International Slovenije in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC vabijo nevladne organizacije, da do vključno 19. marca 2021 javno izrazijo podporo spremembam definicije kaznivega dejanja posilstva po modelu Ja pomeni ja.

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA (8. - 14. MAREC 2021)

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA (8. - 14. MAREC 2021)

16.03.2021

Za vas so na CNVOS ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da je v javni razpravi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu. Obveščamo tudi, da sta v obravnavi v Državnem zboru RS Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021- 2025 in Zakon o dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, v Uradnem listu RS pa so bili objavljeni Zakon o dopolnitvi zakona o Slovenski tiskovni agenciji, Zakon o nagradi Zlata čebela in Sprememba Poslovnika Vlade Republike Slovenije.

V JAVNO RAZPRAVO DANIH PET NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH SEDEMINDVAJSET JAVNIH RAZPRAV

V JAVNO RAZPRAVO DANIH PET NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH SEDEMINDVAJSET JAVNIH RAZPRAV

16.03.2021

V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih pet novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih sedemindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

NA KAJ PAZITI, KO POSREDUJEMO OSEBNE PODATKE OBČINAM IN DRŽAVNIM ORGANOM?

NA KAJ PAZITI, KO POSREDUJEMO OSEBNE PODATKE OBČINAM IN DRŽAVNIM ORGANOM?

16.03.2021

Občine in državni organi, npr. ministrstva, pa tudi javne agencije in skladi, od nevladnih organizacij pogosto zahtevajo posredovanje osebnih podatkov, predvsem članov in uporabnikov storitev ter programov. Te podatke zahtevajo bodisi zaradi preverjanja izpolnjevanja določenih pogojev, npr. za status nevladne organizacije v javnem interesu, bodisi ker financirajo ali sofinancirajo določene programe, ki jih nevladna organizacija izvaja. Nevladne organizacije morajo seveda najprej imeti pravno podlago, da posredujejo osebne podatke – v naštetih primerih sta najpogostejša soglasje ali zakoniti interes –, ki so jih pridobile od članov in uporabnikov, upoštevati pa morajo tudi nekatere druge zahteve, ki jih postavljajo predpisi s področja varovanja osebnih podatkov. Pomembno je predvsem, da so člani in uporabniki, katerih osebni podatki se posredujejo, o tem obveščeni.

NVO, priložnost za vas! Zopet je odprt razpis CIVIC EUROPE IDEA CHALLENGE, s katerim lahko pridobite financiranje projektov do 35.000€

NVO, priložnost za vas! Zopet je odprt razpis CIVIC EUROPE IDEA CHALLENGE, s katerim lahko pridobite financiranje projektov do 35.000€

16.03.2021

Civic Europe je inkubator lokalnih civilnih iniciativ in organizacij, ki podpira aktivno državljanstvo na lokalni ravni. Podpora poleg finančne vključuje tudi obsežno podporo v obliki znanja, podpore pri razvoju in krepitve zmogljivosti organizacije.

V JAVNO RAZPRAVO DANIH ENAJST NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH 26 JAVNIH RAZPRAV

V JAVNO RAZPRAVO DANIH ENAJST NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH 26 JAVNIH RAZPRAV

10.03.2021

Tudi v preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih enajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih šestindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA (1. - 7. MAREC 2021)

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA (1. - 7. MAREC 2021)

10.03.2021

Za vas so na CNVOS ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da je v javni razpravi Zakon o gostinstvu. Poročamo tudi, da je v obravnavni v Državnem zboru RS Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah ter da sta bila V Uradnem listu objavljena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ-B) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-D).