Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ V SLOVENIJI V LETU 2024

16.04.2024

Slovenska turistična organizacija je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2024, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, s katerim se želi spodbuditi promocijo zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe, vključujočega turizma ter spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij. 

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 8.5.2024, do 24:00, in 14.6.2024, do 24:00. Če bodo vsa sredstva porabljena že ob prvem roku, bo STO ukinila drugi rok.

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo lokalnih destinacijskih organizacij oziroma občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

Upravičenec ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma.

Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa