Razvoj nevladnih organizacij

RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ

 

Sami začetki razvoja NVO na Slovenskem naj bi segali že v 7. in 8. stoletje našega štetja, saj so že takrat nekatere zveze in združbe imele značilnosti današnjih NVO. Iz zgodovinskega vidika gledano to pomeni začetek nastanek cehov (obrtniške bratovščine), verskih dobrodelnih organizacij in fundacij v 14. stoletju. Po letu 1850 so bili izdani prvi pravni akti, ki urejajo področje interesnega združevanje in prinašajo društveni patent – prvo ureditev društev.

 

Zakon o pravici do združevanja v društva in politična društva iz leta 1867 pa predstavlja prvo zakonsko ureditev na tem področju. Prve najvidnejše oblike združevanja so bile čitalnice, sledile pa so zadruge oz. zadružništvo kot gibanje za obrambo interesov slovenskih kmetov, obrtnikov in delavcev.

 

Pred drugo svetovno vojno so se izoblikovala podporna društva, prostovoljne bolniške in pokojninske blagajne ter razni skladi pri socialnih organizacijah. Ob koncu druge svetovne vojne je delovanje NVO poniknilo, saj državna regulativa ni omogočala razvoj nevladnega sektorja. Najvidnejša prelomnica je bila leta 1974, ko je izšel nov Zakon o društvih, ki je pomenil začetek ustanavljanja NVO.

 

V času po osamosvojitvi Slovenije pa se je razvoj NVO samo še bolj krepil.


NEVLADNE ORGANIZACIJE DANES

 

Po podatkih pridobljenih na AJPESU je bilo 31. julija 2016 v Sloveniji registriranih 27.198 nevladnih organizacij, od tega kar 23.931 društev, 3.006 (zasebnih) zavodov in 261 ustanov.

 

Pomembno je, da izpostavimo dejstvo, da ni nujno, da so vse registrirane nevladne organizacije tudi aktivne. Med aktivne nevladne organizacije štejemo tiste, ki na AJPES oddajo svoja letna poročila in so o organizacijah na voljo za pretekla leta. Teh je v povprečju za 3,5 % manj kot registriranih. Število NVO pa se letno povečuje za okoli 600.

Med podatki o društvih najdemo tudi podatke o njihovih podružnicah, o mladinskih svetih in o verskih organizacijah, ki imajo status humanitarne organizacije. Med vsemi podatki pa ne najdemo društva, zavodov in ustanov, ki so jih ustanovile občine, Republika Slovenija ali druge osebe javnega prava.  

 

VIR: AJPES, avgust 2016

ŠTEVILO AKTVNIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ MED LETI 2009 IN 2015

 

ŠTEVILO AKTIVNIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ MED LETI 2009 IN 2015

oblika/leto

2009

2010

2.011

2012

2013

2014

2015

društva, zveze društev

20.423

20.724

21.274

21.620

21.986

22.564

22.967

zavodi

1.509

1.726

1.904

2.063

2.299

2.557

2.772

ustanove

167

183

195

202

212

232

236

SKUPNO ŠTEVILO

22.099

22.633

23.373

23.885

24.497

25.353

25.975