Mreža NVO savinjske regije

KAJ JE MREŽA NVO?

 

Osnovni namen mreže je povezovanje, spodbujanje civilnega dialoga in usklajevanje nevladnih organizacij v vseh enaintridesetih občinah Savinjske regije (Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vransko, Vojnik, Zreče in Žalec).

Članice mreže so vse zainteresirane nevladne organizacije s sedežem v Savinjski regiji.  Mreža zagotavlja sodelovanje med NVO na regionalni ravni, ažuren in kakovosten pretok informacij ter krepitev vključevanja NVO v procese odločanja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.


NAMEN MREŽE JE:

 

 • izmenjava dobrih praks med nevladnimi organizacijami,
 • oblikovanje skupnih stališč NVO o aktualnih vprašanjih nevladnega sektorja, izboljšanja obstoječega delovanja in položaja nevladnih organizacij,
 • promocija nevladnih organizacij,
 • spodbujanje in podpora pri vključevanju nevladnih organizacij v procese oblikovanja politik.
 • spodbujanje razvoja nevladnih organizacij kot instrumenta naprednega družbenega razvoja in aktivne udeležbe državljanov in državljank v javnem življenju,
 • spremljanje in ocenjevanje dela občinskih in regionalnih državnih organov
 • zavzemanje za pozitivne, napredne in trajnostno naravnane družbene spremembe.

CILJI MREŽE SO:

 

 • mreženje in povezovanje z nevladnimi organizacijami iz tujine.
 • oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja na regionalni ravni,
 • posvetovalni organ predstavnikom nevladnih organizacij, ki so v razvojnem svetu regije,
 • razvoj civilnega dialoga na regionalni ravni,
 • zagotovitev ažurnega in kakovostnega pretoka informacij,
 • zagotovitev tvornega sodelovanja med nevladnimi organizacijami na regionalni ravni.

 

 

Član neformalne mreže lahko postanete tako, da se vpište v mrežo nevladnih organizacij v savinjski dolini TUKAJ.