VSAKO MNENJE ŠTEJE - TUDI VAŠE!

Vsako mnenje šteje – tudi vaše! Vabimo vas, da sodelujte pri pripravi predpisov s svojimi mnenji, predlogi, pripombami in pobudami predlagateljem predpisov in odločevalcem. Na lokalni ravni lahko sodelujete z občinami, na državni ravni pa ministrstvom.

Povezava do občinskih predlogov predpisov: Predlogi predpisov občine
Povezava do državnih predlogov predpisov: Državni predlogi predpisov