Informiranje

USPOSABLJANJE IN INFORMIRANJE

 

Regionalno stičišče Savinjske regije izvaja različna usposabljanja, saj je stalno usposabljanje in nadgrajevanje znanj zaposlenih pomembna funkcija za krepitev zaposlenih v nevladnih organizacijah.

Eden od glavnih namenov projekta je usposobiti NVO za samostojno delovanje in aktivno sodelovanje ter partnersko povezovanje. Skozi projekt bomo usposobili NVO za izvajanje dejavnosti zagovorništva. Ta nova znanja bodo rezultirala v trdnejši formi stičišča in mreže vključenih NVO s potencialom in drugih deležnikov.

Usposabljanje in informiranje na področju organizacijske in strokovne usposobljenosti izvajamo za izbrane NVO, ki izkazujejo potencial za učinkovito izvajanje javno koristnih storitev in vključevanje v razvojne aktivnosti lokalne skupnosti. 

Na podlagi naše ocene izhodiščnega stanja organizacijske usposobljenosti in kapacitet NVO s potencialom izdelamo za posamezno nevladno organizacijo individualni načrt njenega organizacijskega razvoja na različnih področjih. Usposabljanja potekajo kot izobraževalne delavnice ali kot individualen posvet s strokovnjaki iz posameznega področja in mentoriranja.