Povezovanje med sektorji

POVEZOVANJE MED SEKTORJI

 

Medsektorsko povezovanje je aktivnost s katero povezujemo različne akterje v Savinjski regiji z namenom, da se zavemo, kaj vse se dogaja okoli nas, kdo so naši sokrajani, kam se lahko vključimo in kako si lahko pomagamo, da bo življenje v skupnosti v kateri živimo bolj prijetno.

Gospodarstvo, društva in druge nevladne organizacije opravijo mnogo dela v družbeno pomembnih sferah, kot so sociala in humanitarne dejavnosti, kultura, šport, izobraževanje in drugo in kot take zelo prispevajo h grajenju in povezovanju lokalne skupnosti.

Sodelovanje med lokalno samoupravo, nevladnim sektorjem in gospodarstvom je dandanes zelo pomembno in zaželeno, saj lahko le na takšen način ustvarimo velike zgodbe o družbeni odgovornosti in solidarnosti v lokalnem okolju in tudi širše.

Medsektorsko povezovanje in sodelovanje je zelo pomembno za uspešno zadovoljevanje lokalnih potreb. V medsektorsko sodelovanje so vključeni predstavniki nevladnih organizacij, javnega sektorja in gospodarstva. Na takšen način zagotavljamo vključitev razpoložljivih virov (sredstva in kadri) v Savinji regiji. Glavni cilj medsektorskega povezovanja je oblikovanje novih rešitev po katerih se pojavi lokalna potreba.