Priročnik o izvajanju občinskih javnih razpisov

PRIROČNIK O RAZPISU

 

CNVOS je skupaj z ostalimi regijskimi stičišči izdalo priročnik o izvajanju občinskih razpisov: FINANCIRANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA LOKALNI RAVNI.

Priročnik je bil zasnovan kot pomoč slovenskim občinam pri izvajanju javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij. Dosedanja praksa je pokazala, da je področje javnega financiranja NVO v lokalnih skupnosti v večini primerov nepravilno, pomanjkljivo in nekvalitetno urejena. Avtorji želijo s priročnikom pomagati k bolj učinkoviti izvedbi javnih razpisov, s tem pa tudi k bolj kakovostni izvedbi programov in projektov NVO, ki odražajo potrebe in so skladni z interesi občanov.

Priročnik predstavlja 386 občinskih razpisov v 55 slovenskih občinah ter vsebuje nasvete in korake za izvedbo javnega razpisa, primere dobre prakse in vzorce, ki bodo lahko v pomoč slovenskim občinam. Poleg občin je razpis namenjen tudi vsem NVO, ki se že ali pa se bodo v prihodnje financirale preko občinskih razpisov in  se želijo podrobneje seznaniti s postom javnega razpisa.

Celoten priročnik si lahko preberete v priročniku o izvajanju občinskih razpisov - prirocnik-o-izvajanju-obcinskih-razpisov-e-verzija.pdf