Zagovorništvo

ZAGOVORNIŠTVO

 

Zagovorništvo predstavlja pomembno aktivnost regionalnega stičišča, saj ima ključno vlogo pri uveljavljanju rešitev za potrebe v okolju ter zagotavljanje izboljšanih pogojev delovanja nevladnih organizacij.

Na podlagi spremljanja in raziskovanja trenutnih razmer na področju delovanja nevladnih organizacij v domačem prostoru, najnovejših izsledkov, člankov in raziskav bomo skrbeli za visoko kakovost informiranja, zagovorništva in zakonodajnih pobud. Dobra seznanjenost z informacijami bo omogočila kvalitetno delo nevladnega sektorja.

Za dosego ciljev projekta bomo izvedli vrsto aktivnosti, od delovnih srečanj in delavnic z občinami in ministrstvi, odgovornimi za posamezna področja, do posvetov in srečanj z nevladnimi organizacijami, izobraževanj in usposabljanj za nevladne organizacije in njihove člane, svetovalnih in mentorskih ur, skupnih akcij za ozaveščanje širše javnosti in medijev s področja nevladnega sektorja.

Želimo si, da bi skupaj z nevladnimi organizacijami iz Savinjske regije poiskali najboljše rešitve ter da bomo skupaj izvajali učinkovite zagovorniške strategije. Nevladne organizacije krepimo za uspešno izvajanje in doseganje njihovih ciljev.

Sodelovanje med lokalno samoupravo, nevladnim sektorjem in gospodarstvom je dandanes zelo pomembno in zaželeno, saj lahko le na takšen način ustvarimo velike zgodbe o družbeni odgovornosti in solidarnosti v lokalnem okolju.