Krepitev regionalnega stičišča

KREPITEV REGIONALNEGA STIČIŠČA

 

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Savinjske regije si prizadeva ustvariti večjo vlogo nevladnih organizacij v družbi, zato že od samega začetka našega delovanja skušamo pomagati tudi drugim nevladnim organizacijam pri njihovem ustanavljanju, uveljavljanju in delovanju.

Regionalno stičišče nevladnih organizacij v Savinjski regiji podpira in povezuje nevladne organizacije v regiji, z namenom krepitve medsebojnega sodelovanja ter skupnega razvoja nevladnega sektorja.

Krepitev regionalnega stičišča je idealna promocija za samo nevladno organizacijo, saj članstvo omogoča veliko prednosti pri mentorstvih, izobraževanjih in usposabljanjih, svetovanjih, …

Pridružite se nam in izkoristite priložnosti, ki vam jih ponujamo z vpisom v mrežo nevladnih organizacij.