O nevladnem sektorju

 

 

 

NEVLADNE ORGANIZACIJE (NVO)


Nevladno organizacijo lahko z malo interesa ustanovi vsak izmed nas. V Sloveniji poznamo tri oblike nevladnih organizacij med katerimi prevladujejo društva, ustanove in zasebni zavodi. Nevladne organizacije tvorijo nevladni sektor, ki ga nekateri imenujejo tretji sektor ali civilna družba…

Nevladna organizacija je organizacija, ki ni del vladajoče politike in je ni ustanovila država. Običajno je neodvisna od vlade, financira pa se s prostovoljnimi prispevki in različnimi projekti.

Nevladne organizacije niso ustanovljene z namenom ustvarjanja dobička ampak morajo dobiček usmeriti v svoje poslanstvo. Nevladne organizacije so ustanovljene za ukvarjanje z ukvarjanjem na različnih področjih, kot so kultura, šport, socialno varstvo, varstvo invalidov, varstvo potrošnikov, varstvo pred nesrečami, razvoj turizma, varstvo človekovih pravic in drugo. Vsaka nevladna organizacija ima svoj namen, glede na to, za kaj je ustanovljena, zato ne moremo govoriti o skupnih namenih vseh nevladnih organizacij. Pri nevladnih organizacijah je potrebno ločevati ali deluje v interesu članov ali v javnem interesu (če organizacija deluje v javnem interesu to pomeni, da dejavnosti segajo širše kot samo za člane).


ZNAČILNOSTI NVO:

 

  • če NVO pri svojem delu ustvarijo dobiček, ga ne smejo deliti med člane ampak ga morajo nameniti za razvoj ali opravljanje osnovne dejavnosti,
  • članstvo v NVO običajno vključuje prostovoljno delo,
  • NVO niso fokusirane na opravljanje ene same dejavnosti ampak lahko hkrati delujejo na več različnih področjih,
  • hitra odvisnost na družbene potrebe zaradi neodvisnosti od države.

VRSTA IN ŠTEVILO NVO V SAVINJSKI REGIJI PO OBČINAH

 

 

  Vir: AJPES, julij 2021    
OBČINA DRUŠTVA ZAVODI USTANOVE SKUPAJ 
Braslovče 55 6 1 62
Celje 648 105 2 755
Dobje 13 1 0 14
Dobrna 19 2 0 21
Gornji Grad 27 2 0 29
Kozje 43 5 0 48
Laško 155 5 0 160
Ljubno 37 1 0 38
Luče 28 0 0 28
Mozirje 67 3 2 72
Nazarje 33 3 1 37
Podčetrtek 47 4 1 52
Polzela 54 4 3 61
Prebold 54 2 0 56
Rečica ob Savinji 25 1 0 26
Rogaška Slatina 112 8 2 122
Rogatec 36 0 0 36
Slovenske Konjice 168 14 0 182
Solčava 19 2 0 21
Šentjur 230 14 0 244
Šmarje pri Jelšah 109 4 1 114
Šmartno ob Paki 30 2 0 32
Šoštanj 107 10 1 118
Štore 43 2 1 46
Tabor 19 1 0 20
Velenje 328 23 3 354
Vitanje 20 1 0 21
Vojnik 85 7 0 92
Vransko 34 4 0 38
Zreče 53 3 0 56
Žalec 273 15 3 291
SKUPAJ 2971 254 21 3246

 

 

 

 

 

 

 


STATISTIČNI PODATKI V SAVINJSKI REGIJI

 

Savinjska regija je ena izmed dvanajstih statističnih regij v Sloveniji, ki meji na Koroško, Podravsko, Spodnje-posavsko in Osrednje slovensko regijo. Poleg vseh območnih regij pa  meji tudi na Republiko Avstrijo na severozahodu in Hrvaško na jugovzhodu.

Savinjska regija se lahko pohvali, da je njeno območje pretežno poraslo z gozdovi. Posebej pa izstopa redko poseljen in turistično privlačen svet Zgornje Savinjske doline in tudi del Kamniško Savinjskih Alp. Gospodarstvo je najbolj razvito v Spodnji Savinjski dolini (hmeljarstvo), na Kozjanskem (vinogradništvo) in Velenjska Kotlina (nahajališče lignita).