O nevladnem sektorju

 

 

 

NEVLADNE ORGANIZACIJE (NVO)


Nevladno organizacijo lahko z malo interesa ustanovi vsak izmed nas. V Sloveniji poznamo tri oblike nevladnih organizacij med katerimi prevladujejo društva, ustanove in zasebni zavodi. Nevladne organizacije tvorijo nevladni sektor, ki ga nekateri imenujejo tretji sektor ali civilna družba…

Nevladna organizacija je organizacija, ki ni del vladajoče politike in je ni ustanovila država. Običajno je neodvisna od vlade, financira pa se s prostovoljnimi prispevki in različnimi projekti.

Nevladne organizacije niso ustanovljene z namenom ustvarjanja dobička ampak morajo dobiček usmeriti v svoje poslanstvo. Nevladne organizacije so ustanovljene za ukvarjanje z ukvarjanjem na različnih področjih, kot so kultura, šport, socialno varstvo, varstvo invalidov, varstvo potrošnikov, varstvo pred nesrečami, razvoj turizma, varstvo človekovih pravic in drugo. Vsaka nevladna organizacija ima svoj namen, glede na to, za kaj je ustanovljena, zato ne moremo govoriti o skupnih namenih vseh nevladnih organizacij. Pri nevladnih organizacijah je potrebno ločevati ali deluje v interesu članov ali v javnem interesu (če organizacija deluje v javnem interesu to pomeni, da dejavnosti segajo širše kot samo za člane).


ZNAČILNOSTI NVO:

 

  • če NVO pri svojem delu ustvarijo dobiček, ga ne smejo deliti med člane ampak ga morajo nameniti za razvoj ali opravljanje osnovne dejavnosti,
  • članstvo v NVO običajno vključuje prostovoljno delo,
  • NVO niso fokusirane na opravljanje ene same dejavnosti ampak lahko hkrati delujejo na več različnih področjih,
  • hitra odvisnost na družbene potrebe zaradi neodvisnosti od države.

NVO V   SAVINJSKI   REGIJI  2021  
OBČINA DRUŠTVA ZAVODI USTANOVE SKUPAJ 
Braslovče 55 7 1 63
Celje 622 107 3 732
Dobje 12 1 0 13
Dobrna 18 2 0 20
Gornji Grad 27 2 0 29
Kozje 42 5 0 47
Laško 153 7 0 160
Ljubno 38 3 0 41
Luče 28 0 0 28
Mozirje 66 3 2 71
Nazarje 32 3 1 36
Podčetrtek 48 4 1 53
Polzela 54 5 3 62
Prebold 51 4 0 55
Rečica ob Savinji 25 1 0 26
Rogaška Slatina 109 9 2 120
Rogatec 34 0 0 34
Slovenske Konjice 167 16 0 183
Solčava 19 2 0 21
Šentjur 232 14 0 246
Šmarje pri Jelšah 101 4 1 106
Šmartno ob Paki 31 1 0 32
Šoštanj 105 8 1 114
Štore 42 3 0 45
Tabor 20 1 0 21
Velenje 325 23 3 351
Vitanje 18 1 0 19
Vojnik 82 9 0 91
Vransko 36 4 0 40
Zreče 56 3 0 59
Žalec 272 14 3 289
SKUPAJ 2920 266 21 3207
Vir: AJPES, julij 2022