Dogodki

#BEACTIVE 2024: RAZPIS ZA NAGRADE ZA PROJEKTE, KI SPODBUJAJO ŠPORT IN TELESNO DEJAVNOST

27.03.2024

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je objavila razpis za nagrade #BeActive 2024, v okviru katerih se nagrajujejo projekti in pobude na področju spodbujanja športa in telesne dejavnosti v Evropi.

 

Razpisane so štiri kategorije:

V okviru vsake kategorije bodo podeljene ena glavna nagrada v vrednosti 10 000 EUR ter druga in tretja nagrada, vsaka v vrednosti 2 500 EUR.

 

Upravičeni prijavitelji

Za nagrado lahko kandidirajo fizične osebe ter osebe javnega in zasebnega prava, vključno z mednarodnimi organizacijami, iz držav upravičenk v okviru programa Erasmus+, ki so že uspešno implementirale projekte, namenjene spodbujanju športa in telesne dejavnosti. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa