Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN PROFESIONALIZACIJO NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA 2024

12.06.2024

Ministrstvo za javno upravo je v objavilo Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2024 v vrednosti 12,6 milijona evrov, s katerim bodo v naslednjih treh letih sofinancirali predvidoma 180 delovnih mest v prostovoljskih in nevladnih organizacijah.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja. Sofinanciranih bo predvidoma 120 delovnih mest v nevladnih organizacijah (SKLOP A) in 60 delovnih mest mentorjev oziroma koordinatorjev prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah (SKLOP B). Delovno mesto znotraj posamezne vloge bo ministrstvo sofinanciralo štiriindvajset mesecev.

 

Upravičeni prijavitelji

Ciljni skupini javnega razpisa se razlikujeta glede na SKLOP A in B, in sicer:

  • SKLOP A: nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18). Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj le skupaj s partnerji, ki tako skupaj tvorijo konzorcijsko partnerstvo oz. konzorcij. Konzorcij lahko sestavlja največ šest pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet partnerjev).
  • SKLOP B: nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij ter organizacij s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št.10/11, 16/11 – popr. in 82/15). Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali skupaj s partnerji, ki bodo tako skupaj tvorili konzorcijsko partnerstvo oz konzorcij. V primeru konzorcija lahko le-tega sestavlja največ šest pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet partnerjev)

 

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa