Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V LETU 2024

05.07.2024

Občina bo v skladu s Proračunom Občine Ravne na Koroškem za leto 2024 sofinancirala naslednje programe:

 

3.1. Sofinanciranje programov:

3.1.1. izobraževanje odraslih ter

3.1.2. druge oblike izobraževanja.

 

Upravičeni prijavitelji

 

Na razpisu lahko sodelujejo:

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih s sedežem na območju Občine Ravne na Koroškem.

Domača stran razpisa