Dogodki

AMIF: SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU POMOČI, PODPORE IN INTEGRACIJE DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV, KI SO ŽRTVE TRGOVINE Z LJUDMI

29.05.2024

Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve je v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju pomoči, podpore in integracije državljanov tretjih držav, ki so žrtve trgovine z ljudmi, za leto 2024.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru sklada AMIF. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi soprijavitelji iz treh različnih držav, ki sodelujejo v programu AMIF. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa