Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV SOCIALNE AKTIVACIJE+

04.04.2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov socialne aktivacije+ (SA+), v okviru katerih se bodo izvajali programi SA+, in ki bodo zagotavljali povezovanje slednjih z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov SA+ se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavi pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je bila ustanovljena vsaj eno leto dni pred datumom, določenim za oddajo vlog na javni razpis.

Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu z največ štirimi projektnimi partnerji – projektno partnerstvo lahko sestavlja največ 5 pravnih oseb, tj. prijavitelj in 4 projektni partnerji.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa