Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU ŠOLSTVA ZA LETO 2024

30.01.2024

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter h kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.

 

Nagrade se podelijo za izjemne dosežke in za življenjsko delo.

Nagrado lahko prejme posameznik(-ica), skupina posameznikov, zavod ali druga organizacija s področja vzgoje oziroma izobraževanja: predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v zamejstvu ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu, oziroma drugega področja vzgoje in izobraževanja.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.

Predlagatelj ne more predlagati sebe oziroma skupine, organizacije ali zavoda, v katerem deluje.

Domača stran razpisa