Novice

OBJAVLJENA SO NAVODILA ZA IZVAJANJE PROJEKTOV V OKVIRU LAS

23.04.2024
OBJAVLJENA SO NAVODILA ZA IZVAJANJE PROJEKTOV V OKVIRU LAS

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je za sofinanciranje in izvajanje projektov lokalnih partnerstev pripravila navodila za vse potencialne vlagatelje projektov, s katerimi boste naslavljali potrebe in izzive na podeželju (v okviru sklada EKSRP). Pojasnjeni sta obliki podpore, upravičeni stroški, obvezne sestavine projekta in prilog, predplačila, način izplačil, prav tako pa tudi pravila glede državnih pomoči in javnega naročanja.

Objavljen je tudi vzorec časovnice, s katero se bodo poročali stroški osebja in informativni seznam prilog, ki jih boste vlagatelji morali priložiti pri prijavi v postopku javnega poziva LAS.

Projekti, v katere morajo biti vključeni različni lokalni partnerji, med njimi tudi nevladne organizacije, so lahko investicijske ali neinvesticijske narave. Glede na vrsto projekta lahko pridobite 80 % (za neinvesticijske projekte) oziroma 65 % (za investicijske projekte) nepovratnih sredstev. V novem obdobju se bo za stroške projektov neinvesticijske narave upoštevalo neposredne stroške osebja, ostali stroški pa bodo izračunani kot 40 % pavšal. Poročali se bodo samo stroški osebja!  

Sredstva iz programa CLLD/LEADER bo do leta 2027 razdeljevalo 36 lokalnih akcijskih skupin.

 

 

Vir: CNVOS