Novice

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ, IZBRANIH NA RAZPISIH, SOFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

18.06.2018
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ, IZBRANIH NA RAZPISIH, SOFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

Ministrstvo za javno upravo je v petek, 15. junija, objavilo javni poziv za sofinanciranje lastne udeležbe na projektih NVO, ki so bili izbrani na ravni EU, v vrednosti 1 milijona evrov.

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte tistih nevladnih organizacij, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo: generalni direktorati Evropske komisije, agencije Evropske komisije, EU parlament - npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi.

 

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte, ki se izvajajo na dan objave javnega poziva in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2019.

 

EU programi, ki odstotka finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe ne določajo, niso predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavi nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18), ki:

  • - je vodilna ali partnerska organizacija v projektu, ki je bil izbran na enem izmed razpisov EU;
  • - je bil projekt, za katerega zaproša finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, izbran v okviru EU programa, ki določa odstotek finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe,
  • - se projekt, za katerega zaproša finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, izvaja na dan objave javnega poziva in se zaključi najkasneje do 31. decembra 2019,
  • - izpolnjuje druge razpisne pogoje.
 
 
 
Dobro je vedeti

Ministrstvo bo poziv podrobneje predstavilo na informativni delavnici za potencialne prijavitelje, ki bo potekala v torek, 19. 6. 2018, od 14.00 do 15.30 na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, v veliki sejni  dvorani. Na delavnico se ni potrebno posebej prijaviti.

 

Domača stran poziva je dostopna tukaj.

 

Vir: CNVOS 2018.