Novice

Ministrstvo za javno upravo pripravilo že deveto skupno poročilo o prostovoljstvu za leto 2018

24.07.2019
Ministrstvo za javno upravo pripravilo že deveto skupno poročilo o prostovoljstvu za leto 2018

Analiza podatkov, ki so jih zagotovile prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, vpisane v vpisnik – v letu 2018 je oddalo poročilo o prostovoljskem delu v skladu z Zakonom o prostovoljstvu 1.822 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, od tega je oddalo poročilo 1.660 prostovoljskih organizacij (1499 v letu 2017, 1307 v letu 2016, 1037 v letu 2015, 744 v letu 2014, 494 v letu 2013, 414 v letu 2012 in 225 v letu 2011) in 162 organizacij s prostovoljskim programom (151 v letu 2017 in 71 v letu 2016) – je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, 244.304 (291.214 v letu 2017, 307.262 v letu 2016, 96. 822 v letu 2015, 84.206 v letu 2014, 46.903 v letu 2013, 54.137 v letu 2012, 27.014 v letu 2011), opravili pa so 9.903.798 ur prostovoljskega dela (9.466.281 ur v letu 2017, 10.729.514 ur v letu 2016, 10.878.360 ur v letu 2015, 10.056.740 ur v letu 2014, 6.161.795 ur v letu 2013, 5.538.795 ur v letu 2012, 4.296.348 ur v letu 2011). V organizacijah s prostovoljskim programom je bilo v letu 2018 skupno število prostovoljcev 10.154, medtem ko je bilo v letu 2017 skupno število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom 3.626. Iz podatkov je razvidno, da je močno naraslo število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom (javnih zavodih). Navedeno je moč povezati z dejstvom, da so se v letu 2017 in 2018 organizacije s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 82/15) že lahko vpisale v vpisnik, prav tako so o opravljenem prostovoljskem delu samostojno poročale. V okviru prostovoljskih organizacij je bilo v letu 2018 opravljenih 9.707.716 ur prostovoljskega dela, medtem ko je bilo v organizacijah s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik, opravljenih 196.082 prostovoljskih ur (184.086 ur v letu 2017). Iz zbirnih podatkov je tako razvidno, da je tudi število opravljenih prostovoljskih ur v organizacijah s prostovoljskim programom naraslo. Iz analize podatkov za leto 2018 je razvidno, da je skupno število prostovoljcev, torej prostovoljcev v prostovoljskih organizacijah in organizacijah s prostovoljskim programom, upadlo, povečalo pa se je število opravljenih prostovoljskih ur.

 

POROČILO JE DOSTOPNO TUKAJ.

 

Vir: Slovenska filantropija 2019.