Novice

POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM S PODROČIJ VARSTVA OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE IN UREJANJA PROSTORA

10.10.2018
POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM S PODROČIJ VARSTVA OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE IN UREJANJA PROSTORA

Začel se je postopek izbora desetih predstavnikov nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO, ki se bo redno (predvidoma enkrat mesečno) sestajal z ministrom. Rok za prijavo je 23. 10. 2018.

 

POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM S PODROČIJ VARSTVA OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE IN UREJANJA PROSTORA

 

Razpisujemo postopek izbora 10 predstavnikov nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

 

CNVOS je s strani ministra za okolje in prostor prejel poziv k imenovanju 10 predstavnikov nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO, ki se bo redno (predvidoma enkrat mesečno) sestajal z ministrom, pri čemer bosta dva predstavnika stalna člana sveta, in sicer:

  • - en predstavnik NVO s področja pravno-sistemskih vprašanj okolja, narave in prostora,
  • - en predstavnik NVO s področja podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora;

 

osem predstavnikov z različnih vsebinskih področij pa se bo udeleževalo sestankov ministra po potrebi glede na teme oz. vprašanja, ki se bodo obravnavala na posameznem sestanku, in sicer:

  • - en predstavnik NVO s področja varstva okolja,
  • - en predstavnik NVO s področja podnebnih sprememb,
  • - en predstavnik NVO s področja krožnega gospodarstva,
  • - en predstavnik NVO s področja biotske raznovrstnosti,
  • - en predstavnik NVO s področja zavarovanih območij,
  • - en predstavnik NVO s področja urejanja prostora,
  • - en predstavnik NVO s področja graditve,
  • - en predstavnik NVO s področja stanovanj.
 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Več informacij dobite Tukaj.