Dogodki

13. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2020, NAMENJENE ZAŠČITI ŽIVALI NA PAŠI PRED VELIKIMI ZVERMI

29.07.2020

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 8. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

 

Upravičeni prijavitelji

Upravičenec do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa