Dogodki

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for Development of Audiovisual Content - Single Project 2018 (EACEA/22/2017)

25.09.2017

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je objavila javni razpis Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for Development of Audiovisual Content - Single Project 2018 (EACEA/22/2017), ki je namenjen podpori za razvoj vsebine posamičnih projektov za leto 2018.

 

Upravičene so razvojne dejavnosti za naslednja avdiovizualna dela:
- celovečerne filme, animirane filme in ustvarjalne dokumentarne filme, ki trajajo najmanj 60 minut in so namenjeni predvsem predvajanju v kinematografih;


- projekte igranih filmov (samostojni filmi ali serije) s skupnim trajanjem najmanj 90 minut, animacije (samostojni filmi ali serije) s skupnim trajanjem najmanj 24 minut in ustvarjalne dokumentarne filme (samostojni ali serije) s skupnim trajanjem najmanj 50 minut, ki so namenjeni zlasti za televizijsko predvajanje;


- igrane filme v skupnem trajanju ali z uporabniško izkušnjo najmanj 90 minut, animirane filme v skupnem trajanju ali z uporabniško izkušnjo najmanj 24 minut in ustvarjalne dokumentarne filme v skupnem trajanju ali z uporabniško izkušnjo najmanj 50 minut, namenjene predvsem predvajanju na digitalnih platformah. To minimalno trajanje ne velja za projekte z uporabniško izkušnjo v nelinearnem formatu (npr. navidezna resničnost).

 

 

Razpis za zbiranje predlogov ima dva roka: 23. november 2017 in 19. april 2018.

Domača stran razpisa