Dogodki

EIDHR: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA ČLOVEKOVIH PRAVIC IN DEMOKRACIJE V UGANDI

05.06.2019

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in demokracije v Ugandi.

 

 

Razpis je tematsko osredotočen na:

  • - spodbujanje in zaščito pravic žensk in deklet, s posebnim poudarkom na boju proti nasilju nad ženskami in otroci (sklop 1)
  • - zaščito zagovornikov človekovih pravic, s posebnim poudarkom na zagovornikih, ki so še posebej ogroženi (sklop 2)
 
 
 
Upravičeni prijavitelji

(a) organizacije civilne družbe, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni; 

 


(b) neprofitne agencije, institucije in organizacije javnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni; 

 


(c) nacionalna, regionalna in mednarodna parlamentarna telesa, kadar je to potrebno za izpolnitev ciljev evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice ter predlaganega ukrepa ni mogoče financirati v okviru drugega instrumenta; 

 


(d) mednarodne in regionalne medvladne organizacije; 

 


(e) fizične osebe, subjekti brez pravne osebnosti ter, v izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih, drugi subjekti ali akterji, ki niso določeni v tem odstavku, kadar je to potrebno za izpolnitev ciljev evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice.

 

 

Geografskih omejitev ni, zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Ugande. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa