Dogodki

ENI: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA DODATNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI TER VEČANJU ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI V GRUZIJI

16.07.2019

V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju zagotavljanja dodatnih znanj in spretnosti ter večanju zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin kot tudi ustvarjanju novih delovnih mest na v razpisu opredeljenih območjih v Gruziji.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja, lokalne oblasti, mednarodne organizacije, strokovna združenja, organizacije delodajalcev, izobraževalne institucije ter ponudniki izobraževanj in usposabljanj. Sklopa 2 in 3 sta namenjena zgolj prijaviteljem iz Gruzije, medtem ko se na sklop 1 (podpora razvoju mednarodnih partnerstev) lahko prijavijo tudi organizacije iz EU, zahteva se partnerstvo z najmanj dvema organizacijama iz Gruzije. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa