Dogodki

INŠTITUT EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE PONUJA FINANČNO POMOČ ZA NOVO PODROČJE PROGRAMA EIBURS, KI JE DEL NJEGOVEGA PROGRAMA ZA ZNANJE

12.02.2019

Program za znanje Inštituta Evropske investicijske banke usmerja nepovratna sredstva za raziskave prek različnih shem. Ena od njih je EIBURS, program EIB za spodbujanje univerzitetnih raziskav.

 

EIBURS zagotavlja nepovratna sredstva univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem, ki so povezani z univerzami v EU, državah kandidatkah ali možnih državah kandidatkah in se v svojih raziskavah ukvarjajo s temami, ki so za EIB še posebej zanimive. Finančna pomoč EIBURS – znaša do 100 000 EUR na leto in traja tri leta – se dodeli v razpisnem postopku zainteresiranim univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem s priznanim strokovnim znanjem in izkušnjami na izbranem področju. Izbrani predlogi bodo morali zagotoviti različne izide, ki bodo predmet pogodbenega razmerja z EIB.

 

V študijskem letu 2019/2020 je bilo za program EIBURS izbrano novo raziskovalno področje: Gradnja prihodnosti vključujočega financiranja: vloga finančnotehnoloških podjetij (Fintechs) in digitalizacije. Cilj raziskovalnega projekta raziskati potencial tehnoloških in finančnih inovacij za povečanje učinkovitosti sektorja vključujočega financiranja.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa