Dogodki

IPA: PODPORA NEVLADNIM ORGANIZACIJAM NA PODROČJU ZAGOVORNIŠTVA IN SOOBLIKOVANJA POTROŠNIŠKIH TER OKOLJSKIH POLITIK V ALBANIJI

02.04.2020

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju zagovorništva in sooblikovanja potrošniških (sklop 1) ter okoljskih politik (sklop 2) v Albaniji.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz Albanije, držav članic EU, držav EEA ter držav kandidatk. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa