Dogodki

JAVNI RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH PROJEKTOV MEDIJSKEGA OPISMENJEVANJA ZA LETO 2020

29.06.2020

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov medijskega opismenjevanja za leto 2020. Namen tretjega razpisa je podpreti izobraževanje za medijsko pismenost s spodbujanjem inovativnih praks in razvoja izobraževalnih gradiv in/ali storitev, s poudarkom na treningih za trenerje.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav članic EU (neprofitne organizacije javnega in zasebnega prava, lokalne oblasti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, mednarodne organizacije, univerze, izobraževalne institucije, raziskovalni centri, medijske organizacije). Zahteva se partnersko sodelovanje med najmanj tremi organizacijami iz treh upravičenih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa