Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZVAJANJE OPERACIJE »KREPITEV MEDKULTURNEGA DIALOGA«

07.05.2024

Predmet javnega razpisa, sofinanciranega iz sklada AMIF, je izvajanje programa »Krepitev medkulturnega dialoga«, s katerim se osebam s priznano mednarodno zaščito, osebam z začasno zaščito in državljanom tretjih držav v prvih letih bivanja v Republiki Sloveniji nudi pomoč pri premagovanju jezikovih in kulturnih ovir v državnih ustanovah (upravne enote, ministrstva,..), ustanovah lokalne samouprave (občine), javnih izobraževalnih ustanovah (vrtci, osnovne in srednje šole,..), javnih zdravstvenih ustanovah (bolnišnice, zdravstveni domovi) ali drugih javnih ustanovah, kjer komunikacija poteka v slovenskem jeziku.

 

Upravičenci do programa so državljani tretjih držav (skladno z Zakonom o tujcih), osebe s priznano mednarodno zaščito (skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti), osebe z začasno zaščito (skladno z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb) ter vsi tujci, ki živijo in prebivajo v Republiki Sloveniji na osnovi veljavnega dovoljenja za prebivanje.

Operacija se bo izvajala v ustanovah in za ustanove, ki se nahajajo na širšem območju Maribora (v občinah, ki jih pokriva UE Maribor).

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v Republiki Sloveniji ali imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v programu Sklada za azil, migracije in vključevanje za programsko obdobje (AMIF) 2021-2027. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa