Dogodki

JAVNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU ROMSKE SKUPNOSTI V LETU 2020

28.10.2019

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi.

 

Področja in dejavnosti kulturnih projektov, ki jih bo Ministrstvo podprlo:

 • - Izdajateljska in založniška dejavnost
 • - Spletne strani
 • - Dejavnosti kulturnih skupin
 • - Kulturna animacija
 • - Dejavnosti za ohranjanje jezika
 • - Mednarodno sodelovanje
 • - Medsebojno kulturno sodelovanje različnih manjšinskih etničnih skupnosti
 • - Predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju
 • - Prireditve
 • - Predavanja, seminarji, delavnice ipd.
 • - Digitalizacija
 • - Drugo - ministrstvo bo podprlo tudi projekte, ki jih ni mogoče uvrstiti med zgoraj navedene dejavnosti in so pomembne za ohranjanje, promocijo in razvoj kulture romske skupnosti.
 
 
Upravičeni prijavitelji

 

Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki:

 • - so nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno - umetniških dejavnosti v Sloveniji ter delujejo na temeljnem področju razpisa vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa (šteje se datum izdaje odločbe pristojne upravne enote)
 • - ali so ustvarjalci/ustvarjalke, ki imajo pridobljen status samozaposlenih v kulturi.

 

Prijavitelji morajo imeti sedež oz. naslov v Republiki Sloveniji ter:

 • - se prijaviti v partnerstvu z vsaj eno nepridobitne kulturno organizacijo s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki ima v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno - umetniških dejavnosti v Sloveniji;
 • - ali se prijaviti v partnerstvu z vsaj enim ustvarjalcem/ustvarjalko, ki ima pridobljen status samozaposlenih v kulturi.

 

Prijavitelj ali/in partner mora imeti v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno tudi delovanje na področju romske skupnost oz. samozaposleni/a mora delovati na področju romske skupnosti. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa