Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA BREZPLAČNO UPORABO PROSTOROV OKOLJSKEGA CENTRA, TRUBARJEVA 50, LJUBLJANA, ZA LETI 2020 IN 2021

06.11.2019

Predmet javnega razpisa je dodelitev prostorov Okoljskega centra v brezplačno uporabo (v skupni površini 315 m2) za leti 2020 in 2021, na naslovu Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Upravičeni vlagatelji so konzorcij oziroma povezava najmanj petih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali na področju urejanja prostora (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih – samo zasebni zavodi) in imajo podeljen status nevladne organizacije javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja prostora, priznan na dan oddaje vloge na javni razpis. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa