Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV JAVNEGA POOBLASTILA ZBORNICAM IN STROKOVNIM ZDRUŽENJEM S PODROČJA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

26.03.2018

Namen javnega razpisa je izbor zbornice oziroma strokovnega združenja s področja zdravstvene in babiške nege ter podelitev javnega pooblastila in oddaja storitev iz javnega pooblastila za dejavnost zdravstvene in babiške nege.

 

Na javnem razpisu lahko sodelujejo izključno le zbornice oziroma strokovna združenja, ki so ustanovljeni in registrirani ter delujejo na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) za področje razpisane zdravstvene dejavnosti. Ime zbornice oziroma strokovnega združenja mora vsebovati tudi besedo »zbornica« ali »strokovno združenje«. 

 

Rok za prijavo: 22. april 2018. 

Domača stran razpisa