Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ČLANARIN SLOVENSKIH DRUŠTEV IN ZVEZ DRUŠTEV V MEDNARODNIH ZNANSTVENIH ZDRUŽENJIH V LETU 2020

29.06.2020

Predmet javnega razpisa, ki mora biti uresničen v letu 2020, je sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih. Cilj javnega razpisa je povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu s poudarkom na spodbujanju znanstvene odličnosti in mobilnosti slovenskih raziskovalcev, kar omogoča kroženje znanstvenih spoznanj, pomembnih za znanost in družbo kot celoto. 

 

Upravičeni prijavitelji

Za sofinanciranje članarin v mednarodnih znanstvenih združenjih se lahko prijavijo društva,  ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti in so vpisana v Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve

(https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evidenca_nevladnih_organizacij/Splosno)

 

Pogoj, ki ga mora izpolnjevati prijavitelj je, da je društvo včlanjeno v mednarodno znanstveno združenje, na katerega se nanaša prijava na razpis.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa